Balthazar Houtappel

Balthazar Houtappel (J.B. Houtappel) is geboren in Polen, maar woont bijna zijn hele leven in Nederland. Hij heeft Nederlands Recht en Pools gestudeerd in Amsterdam en Warschau. Na het afstuderen met de specialisatie ondernemingsrecht heeft hij les gegeven aan het NTI en de Universiteit van Leiden, in onder meer handelsrecht. Sinds 2004 is hij advocaat. Balthazar is werkzaam geweest bij Van Dunné Langelaar Golterman advocaten en Boonk Van Leeuwen te Rotterdam. Tot september 2010 is hij tevens opgetreden als curator. Per 1 augustus 2010 heeft hij Houtappel advocatenkantoor opgericht. Balthazar is met name werkzaam in de handelspraktijk en de internationale incasso.

Balthazar treedt tevens op voor non-profit organisaties, culturele instellingen en creatieve beroepen. Hij is een van de mede initiatiefnemers en mede auteur, in samenwerking met de Stichting Varkens in Nood, van de verklaring van de rechten van het productiedier. Die gepresenteerd en voorgelezen is door de bekende hoogleraar en stichtingsambassadeur Paul Cliteur aan – hoe kan het ook anders - de varkens zelf.

Balthazar is bestuurslid van de vereniging Pools-Nederlandse Ondernemers (VPNO) en geeft lezingen over het handelsrecht. Balthazar is tolk-vertaler Pools. Hij is aangesloten bij de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Balthazar heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de hoofdrechtsgebieden Burgerlijk procesrecht, en Transport- en handelsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NoVA tien opleidingspunten te behalen op ieder rechtsgebied.