Aktualnosci

20-12-17

Opłaty sądowe w Holandii

Od 1 stycznia 2018 roku opłaty za prowadzenie sprawy przed sądem w Holandii uległy podwyższeniu. Opłaty przed sądem pierwszej instancji wahają się pomiędzy € 77 do maximalnie € 3.946, w zależności od wartości sporu. Najnowszą tabelę opłat można znaleźć na stronie:  http://www.rechtspraak.nl/procedures/tarieven-griffierecht/pages/default.aspx Opłaty przed sądem rejonowym obowiązują zarówno pozywającego jak i pozwanego.