Aktualnosci

25-02-16

Windykacja w Holandii

European Account Preservation Order

Z dniem 18 stycznia 2017 procedura zabezpieczająca konto wierzyciela będzie rozszerzona o możliwość wystąpienia o Europejski Nakaz Zabezpieczenia Konta (European Account Preservation Order; EAPO)

W Holandii procedura zabezpieczenia konta dłużnika jest w miarę prosta, ale wierzyciel sam musi wskazać konto, które chce aby było zabezpieczone. Możliwości od 18 stycznia 2017 znacznie się powiększą. Tego dnia wejdzie w życie nowa dyrektywa EU 655/2014. Dyrektywa ułatwi wierzycielowi zabezpieczyć środki dłużnika w banku na terenie EU. Na podstawie dyrektywy sad właściwy w głównym sporze miedzy wierzycielem a dłużnikiem, będzie tez mógł wydać Europejski Nakaz Zabezpeiczenia Konta, które może być wyegzekwowany w każdym kraju EU. Procedura jest dalej na tykle atrakcyjna, ze względu na to, ze do tej pory nie ma w Holandii możliwości aby dłużnika zmusić do wyjawienia konta. Te możliwość teraz jednak będzie miał.

Egzekucja bez Europejskiego Nakazu Zaplaty

Od 15 stycznia 2015 roku będzie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące egzekucji wyroków w krajach Unii Europejskiej. Orzeczenia wydane przez Sąd jednego państwa członkowskiego będą automatycznie wykonalne w całej UE. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia, Sąd w państwie członkowskim, które wydąlo orzeczenie, musi nadać orzeczeniu Europejski tytuł, lub Sąd państwa członkowskiego, w którym orzeczenie ma być wykonane, musi zatwierdzić to orzeczenie przed rozpoczęciem egzekucji. Nowe rozporządzenie ułatwi znacznie egzekucje wyroków polskich w Holandii.