Aktualnosci

29-07-15

Zmiany w prawie holenderskim prawie spolek - flex BV

Przedsiębiorcy mogą łatwiej rozpocząć działalność gospodarczą w Holandii w postaci besloten vennootschap (jeden z wariantów spółki z organiczoną odpowiedzialnością). Jest to możliwe dzięki nowej ustawie flex-bv.

Jakie zmiany prawne weszły dokładnie w życie? Wymóg minimalnego kapitału został zlikwidowany. Oznacza to, że przedsiebiorcy mogą rozpocząć działalność gospodarczą w formie besloten vennootschap bez wkładu kapitału. Podobnie wymóg posiadania oświadczenia wydawanego przez bank lub księgowego na temat obecności wymaganego kapitału minimalnego został zlikwidowany. Ponadto dzięki zmianom przedsiębiorcy cieszą się większą wolnością w przygotowywaniu statutu spółki, odnośnie np. uregulowania warunków wspołpracy między udziałowcami. Nowelizacja umożliwia również wydawanie akcji bez prawa do głosu lub dywidendy oraz podejmowania decyzji poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Wyżej wymienione zmiany prawne to przykłady wielu zmian, które de facto ułatwiły założenie i prowadzenie odpowiednika spółki z o.o. w Holandii.