Actueel

22-05-14

Wat brengt de flex-bv wetgeving met zich mee?

Dankzij de nieuwe flex-bv wetgeving makkelijker voor ondernemers om een besloten vennootschap op te richten.  

Wat brengt deze wetgeving met zich mee? Het vereiste van het minimumkapitaal van achttienduizend euro is afgeschaft. Dit betekent dat het mogelijk is om een besloten vennootschap zonder kapitaal inbreng op te richten. De verplichting van de bank- en accountantsverklaring is daarmee ook komen te vervallen. Vervolgens is er veel vrijheid bij het opstellen van de statuten en aandeelhoudersovereenkomsten gegeven, bijvoorbeeld voor wat betreft de samnewerkimng tussen de oprichters/ bestuurders/ aandeelhouders. Het is ook mogelijk om aandelen zonder stemrecht of recht op dividend uit te brengen.

Dat zijn slechts enkele voorbeelden van de wijzigingen op het gebied van het recht van de besloten vennootschap, die het de facto makkelijker maken om een BV op te richten, en vooral om de samnewerking binnen BV vorm vorm te geven.