Actueel

29-07-15

Nieuwe wet Auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Wet auteurscontractenrecht ingetreden. Het doel van deze wetgeving is om de positie van de maker in de verhouding met exploitanten te versterken. Het geeft geen bescherming aan fictieve makers en rechtspersonen.

De belangrijkste bepalingen zijn:

-         Voor het verlenen van een exclusieve licentie is een onderhandse akte vereist;

-         Voor het verlenen van de exploitatiebevoegdheid van het werk wordt aan de maker een “billijke vergoeding” toegekend;

-         De maker heeft het recht op een aanvullende billijke vergoeding indien de in de exploitatieovereenkomst vastgestelde vergoeding onevenredig is in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk (zogenoemde bestsellerbepaling);

-         De maker heeft recht op ontbinding van de exploitatieovereenkomst indien de exploitant het werk niet in voldoende mate exploiteert;

-         Voor de beslechting van geschillen tussen een maker en exploitant kan er een geschillencommissie ingesteld worden;

-         Onredelijk bezwarende bedingen in de exploitatieovereenkomst zijn vernietigbaar. 

Deze wetgeving is van belang zowel voor maker als voor exploitant.  Zo is het van belang om de oude exploitatieovereenkomsten te controleren of deze voor beide partijen toekomstbestendig zijn. Bovendien moet er met deze wetgeving rekening worden gehouden bij het maken van nieuwe afspraken.

Emilia Zalewska