Diensten Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is constant in beweging. Regelgeving verandert en nieuwe rechtspraak ontstaat bijvoorbeeld met betrekking tot het in dienst nemen van buitenlandse werknemers. Houtappel advocatenkantoor heeft sepcifieke expertise op het gebied van het in dienst nemen van Poolse werknemers en de uitzendovereenkomst. In samenwerking met Solowski Consultancy kunnen we u specifieke adviseren op dit gebied. 
We hebben specifieke expertise op het gebied van:

  • opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • toepasselijkeid CAO's en arbeidsvoorwaarden
  • afrekening, reïntegratie, afvloeiing en reorganisatie
  • faillissement
  • niet - arbeidsovereenkomsten als: aanneming van werk, opdracht en samenwerkingsovereenkomsten