Diensten Handel, transport, contracten en bouw

We adviseren en procederen op het gebied van (internationale) handelsovereenkomsten (koop, agentuur, distributie etc.), (CMR) transport, expeditie en aanverwante terreinen, incasso en met betrekking tot andere overeenkomsten, waaronder (scheeps)bouwcontracten, aanneming en onderaanneming van werk in de bouw, koop en verkoop, huur en lease.

Tot de advieswerkzaamheden op deze terreinen behoren onder meer het opstellen, aanpassen en beoordelen van algemene voorwaarden en overeenkomsten, alsmede het voeren en begeleiden van contractsonderhandelingen.

In samenwerking met Solowski Consultancy BV biedt Houtappel Advocatenkantoor ondersteuning en begeleiding aan bij het opstarten en voeren van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten in Nederland. Of aan Nederlandse ondernemingen die de Poolse markt op gaan. Solowski Consultancy BV heeft ruime ervaring op (internationaal) fiscaal gebied (BTW, VPB, LB etc.) en personeels zaken. Met de aanvulling vanuit Solowski Consultancy kunnen we de meeste kwesties die hierbij opkomen het hoofd bieden. Dit geldt tevens voor zaken als huur van (kantoor)ruimte of in dienst nemen van personeel.

We nodigen dan ook bedrijven uit die willen samenwerken met Poolse ondernemingen uit de bouw, scheepsbouw, transport en logistiek, bedrijven in de uitzendsector, technische installatiebureaus of andere bedrijven, om contact op te nemen. 

Specifiek voor de bouw, bieden we begeleiding aan bij de uitvoering van bouwprojecten. We kunnen op de achtergrond “meekijken” bij het maken van afspraken, de voortgang, meer/minderwerk, oplevering etc, en zo nodig hobbels wegnemen.